Mulčerji Berti

Serija Mini

Mulčerji za traktorje moči od 12 do 25 KM. Primeren za košnjo trave v parkih, na igriščih, ipd. Širine od 115 do 145 cm. Za podrobne informacije glej priloženi prospekt.
Serija Park/P


Za traktorje moči od 20 do 40 KM in debelino vej do 2 cm. Širine od 105 do 160 cm. Za podrobnejše informacije glej priloženi prospekt.
Serija AF in serija AF/L


Serija AF za traktorje moči od 30 do 60 KM, serija AF/L za traktorje moči od 40 do 75 KM. Za debelino vej od 4 do 5 cm. Širine od 105 do 200 cm. Za podrobnejše informacije glej priloženi prospekt.